Αφήστε μας το τηλέφωνό σας και θα σας καλέσουμε εμείς!


CALL ME BACK!

Δημήτριος Τσάτσας – Ενδοδοντιστής

Δημήτριος Τσάτσας – Ενδοδοντιστής

ΣΠΟΥΔΕΣ – ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

– Πτυχίο Οδοντιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (2001) με
βαθμό «Λίαν Καλώς»
– Master of Science in Dentistry στο Boston University, Η.Π.Α.
(2006)
– Εξειδίκευση στην Ενδοδοντία (Certificate of Advanced Graduate
Studies in Endodontics) στο Boston University, Η.Π.Α. (2006)
– Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (τμήμα
Παθολογικής Ανατομικής) το 2013 με βαθμό «Άριστα»

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

– Άμισθος επιστημονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου της
Ενδοδοντίας της Οδοντιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ (2008 μέχρι
2015) με παρουσία στην Κλινική Συνολικής Αντιμετώπισης και
σεμινάρια σε Προπτυχιακό και Μεταπτυχιακό
– Πανεπιστημιακός Υπότροφος του Εργαστηρίου της Ενδοδοντίας
της Οδοντιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ (2015 μέχρι σήμερα)
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Ως ιδρυτικό μέλος:
– Σύλλογος Ελλήνων Ενδοδοντολόγων
Ως μέλος:
– Ελληνική Ενδοδοντική Εταιρεία
– Εταιρεία Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης
– Ελληνική Εταιρεία Βιοϋλικών
– Ελληνική Προσθετική Εταιρεία
– American Association of Endodontists

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
– Μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου Ελλήνων
Ενδοδοντολόγων (2013 μέχρι και σήμερα)